Norsk selskap for sykepleieforsking

Nordisk sykepleieforskning

 

Nordisk sykepleieforskning (offisiell tittel er Nordisk sygeplejeforskning) er et nytt tidsskrift som eies av Dansk Selskap for sygeplejeforskning og Norsk selskap for sykepleieforskning.

Nordisk sykepleieforskning er et vitenskapelig og fagfellebedømt tidsskrift, der har som formål å styrke sykepleiefagets vitenskapelige grunnlag gjennom å formidle og spre kunnskap om klinisk og teoretisk forskning og utvikling knyttet til sykepleie, og de vitenskapelige metoder som benyttes i forskningen. Tidsskriftet ønsker å reise relevante og viktige spørsmål og problemstillinger i lys av sykepleiens historiske, praktiske og vitenskapelige fundament. Artikler som publiseres i tidsskriftet skal ha en tydelig sykepleievitenskapelig forankring, teoretisk og/eller kontekstuelt. 

Tidsskriftet henvender seg til medlemmer av selskapene og til forskere innen sykepleievitenskap og helsefag, utdanningspersonell innen helsetjenestene, sykepleiere i klinisk praksis og andre fagprofesjonelle.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget - og du finner mer informasjon om Nordisk Sykepleieforskning her. 

Alle henvendelser til redaksjonen kan sendes til ansvarlig redaktør Pia Dreyer på e-post: nordicnursingresearch@gmail.com

 

 

 

Forfatterveiledning

*Forfatterveiledning * Nordisk sygeplejeforskning − Nordisk sykepleieforskning − Nordic Nursing Research er et* *vitenskapelig og fagfellebedømt tidsskrift som har som formål å styrke sykepleiefagets vitenskapelige grunnlag gjennom å formidle og spre kunnskap om klinisk...

Les mer >

Forfattererklæring

Forfattererklæring (pdf-versjon)

Les mer >

Sjekkliste for forfattere

Sjekkliste for forfattere (pdf-versjon)

Les mer >

Elektronisk versjon for medlemmer

Medlemmer av Norsk Selskap for Sykepleieforskning kan lese tidsskriftet elektronisk på sin egen profil. Da må du først logge deg inn som medlem her og deretter gå til elektronisk utgave av tidsskriftet.    OBS!...

Les mer >